IACMR AwardsMOR AwardsConference Awards

2014 Winners

First Prize Award Winners
Chuanjun Deng, Huazhong University of Science and Technology
Huifang Li, University of Science and Technology of China
Xin Qin, Peking University
Yonghong Liu, University of Miami
Yu-Yu Chang, National Chung Hsing University


 

Second Prize Award Winners
Feng-Hsia Kao, National Taiwan University
Jianbai Li, Stanford University
Lian Zhou, South China University of Technology
Lin Wu, University of Nottingham Ningbo China
Shuwei Hsu, National Taiwan University

Links Related